پروانه ها همه در پیله مرده اند

مجموعه اشعار مهوش قیاسی نیک

 یک پنجره وا شد و نسیم آمد تو

یک حس پر از امید و بیم آمد تو
 
بر پرده تلنگری زد و رفت کنار
با عشق به او گفت بریم، آمد تو
 
مهوش قیاسی نیک
نوشته شده در چهار شنبه 3 خرداد 1391برچسب:,ساعت 13:21 توسط مهوش قیاسی نیک| |


Power By: LoxBlog.Com

http://bad-box.tk